Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut.  För att bli legitimerad psykoterapeut krävs en grundutbildning med examen som psykolog, sjuksköterska, socionom, läkare eller präst. Det är på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som yrkesexamen på avancerad nivå och psykoterapeutexamen erhållits. Jag har genom min långa tid som präst i Katarina församling på  Södermalm mött människor i olika åldrar och med vitt skilda problem, eller för den delen glädjeämnen. Dop och vigslar handlar också att möta familjers behov, önskningar och glädje. Förutom erfarenheten av att möta alla olika människor och familjer i glädje och sorg på Södermalm har jag erfarenhet av att arbeta på Svenska kyrkans familjerådgivning. Har erfarenhet av att arbeta med psykoterapi utifrån psykodynamisk grund samt bedriva psykoterapimottagning i Malmö och Stockholm. Telefon 0762629078

Själbodgatan 4 b, 211 35, Malmö