Individuell terapi

Individuella kontakter och erbjudande av evidensbaserad korttidspsykoterapi erbjuds också på mottagningen. Fältet psykodynamisk psykoterapi rymmer många olika tekniker. Önskar du komma inom ramen för vårdgarantin så erbjuds upp till 25 samtal inom PDT, dvs , psykodynamisk längre terapi. Med en remiss från din vårdcentral välkomnas du för en tid inom en till två veckor efter det att du tagit kontakt.
Det kostar inte mer än ett besök på vårdcentral och högkostnadskort gäller.

Relationen står i centrum även när det gäller individuella kontakter och då handlar det om den viktiga kontakten mellan klient och psykoterapeut.
Forskning visar att en stor del av det som innebär positiv förändring hör relationen till snarare än speciella tekniker och interventioner.
Ska man kunna lyckas med ett gott samarbete måste det kännas bra med psykoterapeuten, att kunna knyta an till varandra i en förtroendefull arbetsrelation.

Däremot är konsekvens i utförande av arbetsmetod och allt det som hör den professionella kompetensen inte oviktigt utan självklart viktigt det också.

För den som önskar kan man läsa mer om det här på hemsidan även om det skrivits i ett akademiskt sammanhang (Alliansen som gemensam faktor hos några aktuella KBT- studier, skriven av Lennart Karp). Där jämförs olika forskningsstudier inom KBT (Kognitiv beteende terapi), för att försöka få syn på vad som är det mest verksamma i vitt skilda tekniker och de viktiga aspekterna som alltid varit i förgrunden i det man kallar psykodynamisk psykoterapi (PDT).

IPT- interpersonell psykoterapi, är en evidensbaserad behandlingsform som innebär att det känslomässiga ständigt står i centrum, liksom i den evidensbaserade korttidspsykoterpin för par som benämns EFT – emotional focused therapy for couples. Dessa tekniker praktiseras av Lennart.

En individuell kontakt börjar också med i regel två orienterande samtal för att undersöka vad som innebär en bättre väg framåt.

Om man kommer överens om en korttidspsykoterapi så handlar det om 12 samtal.