Individuell terapi

Individuell psykoterapi och evidensbaserad korttidspsykoterapi erbjuds på mottagningen. Fältet psykodynamisk psykoterapi rymmer många olika tekniker. Inom vårdgarantin så erbjuds upp till 25 samtal inom PDT, dvs  psykodynamisk något längre terapi. Med en remiss från din vårdcentral och ett klartecken på att det finns plats inom en månad så ber du vårdcentralen skicka den giltiga remissen. Du kan också komma med remiss som ger möjlighet att arbeta med IPT- psykoterapi som innebär en kortare behandling på upp till 16 samtalstillfällen. I bägge behandlingsalternativen kallas du till ett uppföljningssamtal efter tre månader.
Det kostar inte mer än ett besök på vårdcentral och högkostnadskort gäller. Regler för återbud är också detsamma som vid besök på vårdcentral

Relationen står i centrum när det gäller individuella psykoterapier av detta slag och då handlar det om det centrala samarbetet mellan patient och psykoterapeut.
Forskning visar att en stor del av det som innebär positiv förändring hör relationen till och i den kommer specifika tekniker och interventioner in.
Ska man kunna lyckas med ett gott samarbete måste det upplevas positivt med psykoterapeuten, att kunna knyta an till behandlare i en tillfredställande arbetsrelation. Psykoterapi kan ses som ett sorteringsarbete via relation genom ord som är kopplade till tankar och känslor. Detta sorteringsarbete leder till ett större mått av känslomässig stabilitet och välmående, vilket är målet för arbetet.  Detta till synes enkla är det centrala i denna professionella psykoterapeutiska arbetssituation.