Artikel om psykoterapi

Googla gärna på “Alliansen som gemensam faktor i några aktuella KBT- studier”

Här belyses den så viktiga arbetsalliansen mellan klient och behandlare i en psykoterapeutisk behandling